Evenimente

ANUNȚ - APIA
ANUNȚ - APIA

Pentru intrarea în plată a subvențiilor pe anul 2020, toți fermierii sunt chemați să semneze declarația pentru terenuri și animale, precum și declarația pentru cosit și depozitat fânul. Pentru a veni în sprijinul fermierilor, un angajat APIA Cluj se va deplasa în comuna Sânpaul în zilele de Luni, 14.09.2020 și Marți, 15.09.2020, între orele 09 – 15, la Căminul Cultural din satul Sânpaul. Fermierii sunt rugați să aducă o copie după actul de identitate, extras de cont bancar(pentru a confirma contul) și copii după pașapoarte pentru cei care dețin animale.

Primăria.


ANUNȚ - TICHETE SOCIALE
ANUNȚ - TICHETE SOCIALE

În conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă li se vor acorda tichete sociale în cuantum de 500 lei/copil/an școlar.

Pentru a beneficia de acest ajutor solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă domiciliul/reședința în comuna Sânpaul,

- venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1115 lei,

- venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat preșcolar să fie de până la 284 lei,

- să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Cererile și actele doveditoare vor fi depuse de către reprezentantul legal al copilului la sediul primăriei Sânpaul sau în format electronic pe adresa de email primaria@sanpaulcluj.ro până la data de 10 septembrie 2020.

Alăturat model cerere pdf.

Model cerere tichete sociale


Consultarea populației în vederea actualizării Planului Urbanistic General al comunei Sânpaul
Consultarea populației în vederea actualizării Planului Urbanistic General al comunei Sânpaul

Buna Ziua

În vederea actualizării Planului Urbanistic General (PUG), în documentul alăturat este prezentat programul consultării publice:

Anunț consultare PUG

În secțiunea Acasa/Urbanism am publicat atât Regulamentul local de Urbanism (RLU) cât și planșele cu propunerile limitelor intravilanului noului PUG.

Toate acestea pot fi consultate și în format fizic (pe hârtie) la sediul Primăriei în programul afișat în anunț.

Pentru a se aduce observații și amendamente acestuia, programul înregistrării acestora este luni-vineri 9:00 - 12:00 în perioada 01.09.2020 - 15.10.2020.

Documentele necesare depunerii de amendamente sunt: - copie act de proprietate asupra terenului în cauză (extras

                                                                                                        CF, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.)

                                                                                                    - copie C.I. proprietar

                                                                                                    - cerere (poate fi redactată la sediul Primăriei, iar copiile

                                                                                                          pot fi realizate tot acolo)

Mai multe informații pot fi oferite de persoanele responsabile.

Cu mulțumiri!


Comunicat
Comunicat

Stimați cetățeni ai comunei

      Vă informez că azi, 17 august, am fost înregistrat la DSP Cluj cu rezultat pozitiv la un test Covid.
      Am facut testul în 12 august la cerere, fără a avea aproape deloc simptome, doar din corectitudine, deoarece urmau în program numeroase întâlniri, inclusiv vizite la ministere.
      Trecând peste toate discuțiile privitoare la concludența testului, trebuiesc respectate regulile în vigoare, asemeni prefectului județului și a oricărui alt cetatean, în primul rând regula privind izolarea la domiciliu timp de 14 zile.
      Menționez că în sediul primăriei nu am fost în ultimele 9-10 zile și că s-au respectat și se vor respecta în continuare regulile de protecție împotriva răspândirii Covid.


      Vă doresc multă, multă sănătate!

 

      Ovidiu Colceriu, primar Sânpaul

 


Anunț cetățeni privin cazurile Covid-19 din comuna Sânpaul
Anunț cetățeni privin cazurile Covid-19 din comuna Sânpaul

Hotărâri Consiliul Local

Proiecte de hotărâri