Anunț de avansare
FOTO:

Anunț de avansare


Atașat aveți dispoziția nr. 3 din 07 ianuarie 2020 privind pentru examenul de promovare în clasă, organizat la sediul Primăriei Comunei Sânpaul din funcția publică de execuție referent de specialitate superior, grad 3, în funcția publică de inspector grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului - Compartiment achiziții. Examenul va avea loc în data de 10 februarie 2021, ora 0900, cu interviul în data de 10 februarie 2020, ora 1400. Bibliografia este atașată prezentului anunț.

Dispoziție de promovare
Bibliografie